Kviz vodno bogastvo Slovenije

  • Danes se marsikdo na svetu sooča z velikim pomanjkanjem čiste pitne vode. Človek namreč s svojimi dejavnostmi posega v okolje in v naravne procese, ki imajo za rezultat povečano pojavljanje ekstremnih vremenskih dogodkov. Ti pa neposredno ali posredno vplivajo na količino in kakovost vode.


    V luči bližajočega se referenduma o spornem Zakonu o vodah, ki bo 11. julija, smo pripravili kviz o vodnem bogastvu Slovenije in pomenu vodnih ter priobalnih zemljišč.


    Pred vami je 6 vprašanj! Veselo reševanje.


Link to another page